Tips inför behandling

Allmän skötsel

Det färdiga golvet kan även användas obehandlat eller behandlas med såpa, linolja, impregnering eller klinkerolja. Viktigt är dock att hantera fogrester etc så att dessa inte fastnar i plattan. Plattorna kan se “dimmiga” ut efter fogningen – det kan bildas en “hinna” – det avhjälps med intensivbehandlingen med naturell, ofärgad såpa enligt ovan, (OBS, fogen måste ha torkat ordentligt först).
Plattorna rengörs med neutral golvsåpa spädd 1:25. På särskilt utsatta ställen t ex entréer eller duschutrymmen kan det vara lämpligt att då och då gå över plattorna med mer koncentrerad såpa. Skulle någon svårborttagen fläck uppstå går det att slipa med sandpapper och sedan behandla ytan med såpa. Även T-röd och klorin kan fungera som fläckborttagare men iaktta stor försiktighet och prova på ett litet ställe först.

Vid mycket starkt slitage rekommenderar vi att man gör om behandlingen med Klinker- och Stenimpregnering när behov uppstår. Observera att plattorna inte får utsättas för syrehaltiga medel typ Ajax etc.

Handhavandefel
Som i alla andra “byggmoment” finns olika saker som kan gå fel även när man lägger våra plattor. Ett exempel är smuts och damm som tränger ner i plattornas öppna porer innan de behandlats. Ett annat exempel är fog som bränner fast på plattan för att fogrester inte tvättats bort skyndsamt och noggrant eller för att man inte impregnerat/behandlat plattorna innan fogning. Ytterligare ett exempel är flammighet som uppstår p g a att behandlingsmedel lagts på alltför flödigt etc. Självklart måste också underarbetet göras korrekt, görs inte det så kan plattorna spricka, likaså om golvvärme sätts på för tidigt och/eller på för hög värme. Detta är bara exempel på vad som kan gå fel och är alltså inte en uttömmande beskrivning av tänkbara handhavandefel.

Observera att mosaii of Brands inte kan ta något som helst ansvar för handhavande el. Vi godkänner aldrig reklamationer på redan lagda plattor.

Produkter
Övrigt