Tips inför läggning

Nedan följer en sammanställning av en del tips inför läggning och behandling av plattorna. OBSERVERA att detta inte är en fullständig, heltäckande instruktion utan bara tips på det vi uppfattar som de viktigaste sakerna att tänka på.

Moment 1. Läggning.
Se till att underlaget är stadigt och väl avvägt, bred ut fixmassa med grovtandad spackel. Man bör planera en förbrukning av fixmassa som överstiger det normala med 1,5-2 ggr på grund av noggrannheten som krävs att väga av plattorna med så täta fogspalter och för att parera för skillnader i plattornas tjocklek.

Fukta varje plattas baksida med vatten – använd en blomspruta av plast så går det snabbt och blir jämnt fördelat. Använd endast en fast hand vid avvägningen, inga slag.

Var noga med att ha “rena händer och fötter” då plattorna läggs då dessa är mycket känsliga innan de behandlats.

Moment 2. Behandling.
Behandling gör plattan smuts- och vattenavvisande. OBS! Man behandlar innan man fogar, annars kan fog tränga ner i de öppna porerna och missfärga plattan. Behandling sluter porerna i plattorna och gör dem smuts- och vattenavvisande. Vi har testat och rekommenderar Klinker- och Stenimpregnering från MPDIY (se länken MPDIY)

Behandla minst två gånger – följ i övrigt instruktionen på förpackningen. Se till att torka bort eventuellt cementdamm och andra lösa partiklar med torr trasa innan ni börjar behandlingen.

OBSERVERA att behandlingen i sig inte hindrar att fogrester kan bränna fast på ytan om man inte tvättar bort fogresterna skyndsamt och noggrant (se mer nedan under moment 3).

Efter att golvet fogats (se nedan) och allt är klart rekommenderar vi en intensivbehandling med färglös, neutral golvsåpa spädd med ytterst lite vatten för vacker lyster. Eftertorka med torr trasa. Klinker- och stenimpregnering kan köpas i välsorterade byggvaruhus, bland annat hos Bauhaus.

Moment 3. Fogning.
OBS! Superviktigt att ta bort överskott av fog och tvätta bort fogrester så fort som möjligt. Lägg inte ut fog på för stor yta i taget utan arbeta successivt och torka bort efterhand. Vi avråder från att använda mörk fog till ljusa plattor och vice versa.

Välj färg på fog som är så lik plattans bottenfärg som möjligt. Använd dock inte svart fog. Den kan missfärga.

Fogning sker tidigast 24 timmar efter läggning och behandling och rekommenderas ske med fog som blandas något lösare än vanligt alternativt med flytfog.

Plattorna blir vackrast med så smala fogspalter som möjligt (1-2 mm). I badrum och på alla ytor med värmeslingor rekommenderas minst 3 mm fog.

Så fort fogmassan arbetats ned och överskottet tagits bort tvättar man bort rester av fog med en svamp (grova sidan på en scotch-brite eller motsvarande) som sköljes ofta i rent vatten. Vi vill ännu en gång poängtera att behandlingen/impregneringen med behandlingsmedel inte ensamt förhindrar att fogrester bränner fast på ytan av plattorna. Det är därför extremt viktigt att skyndsamt och noggrant tvätta bort fogrester!

Det färdiga golvet kan även användas obehandlat eller behandlas med såpa, linolja, impregnering eller klinkerolja. Viktigt är dock att hantera fogrester etc så att dessa inte fastnar i plattan.

Plattorna kan se “dimmiga” ut efter fogningen – det kan bildas en “hinna” – det avhjälps med intensivbehandlingen med naturell, ofärgad såpa enligt ovan, (OBS, fogen måste ha torkat ordentligt först).

Allmän skötsel
Plattorna rengörs med neutral golvsåpa spädd 1:25. På särskilt utsatta ställen t ex entréer eller duschutrymmen kan det vara lämpligt att då och då gå över plattorna med mer koncentrerad såpa. Skulle någon svårborttagen fläck uppstå går det att slipa med sandpapper och sedan behandla ytan med såpa. Även T-röd och klorin kan fungera som fläckborttagare men iaktta stor försiktighet och prova på ett litet ställe först.

Vid mycket starkt slitage rekommenderar vi att man gör om behandlingen med Klinker- och stenimpregnering när behov uppstår.

Observera att plattorna inte får utsättas för syrehaltiga medel typ Ajax etc.

Handhavandefel
Som i alla andra “byggmoment” finns olika saker som kan gå fel även när man lägger våra plattor. Ett exempel är smuts och damm som tränger ner i plattornas öppna porer innan de behandlats. Ett annat exempel är fog som bränner fast på plattan för att fogrester inte tvättats bort skyndsamt och noggrant eller för att man inte impregnerat/behandlat plattorna innan fogning. Ytterligare ett exempel är flammighet som uppstår p g a att behandlingsmedel lagts på alltför flödigt etc.

Självklart måste också underarbetet göras korrekt, görs inte det så kan plattorna spricka, likaså om golvvärme sätts på för tidigt och/eller på för hög värme. Detta är bara exempel på vad som kan gå fel och är alltså inte en uttömmande beskrivning av tänkbara handhavandefel.

Observera att mosaiik/Lahyani Lifestyle & Brands inte kan ta något som helst ansvar för handhavandefel. Vi godkänner aldrig reklamationer på redan lagda plattor.

Produkter
Övrigt